Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Gordana Lj. Tončev

Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • vanredni profesor (penzionisan/a) 
 • Uža naučna oblast:
 • Neurologija. 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 19.03.2012. 
 • Procenat angažovanja:
 • - 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 034 50 50 50 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 27.04.1956. (68) 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • - 
 • Znanje stranih jezika:
 • - 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07221 (E-CRIS.SR) | 0000-0003-3428-9722 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru