Лични профил

Универзитет у Крагујевцу


Виолета П. Јовановић

Факултет педагошких наука у Јагодини


 • Звање:
 • редовни професор  
 • Ужа научна област:
 • Књижевност са методиком 
 • Датум стицања актуелног звања:
 • 25.09.2014. 
 • Проценат ангажовања:
 • 100% 
 • Е-mail адреса:
 • Телефон на послу:
 • 035/223-805 
 • Биографија (CV):
 • Датум рођења:
 • 13.06.1963. (61) 
 • Година првог запослења:
 • 1987. 
 • Знање страних језика:
 • - 
 • Интернет презентација:
 • Истраживачки број:
 • 07076 (E-CRIS.SR)