Lični profil

Univerzitet u Kragujevcu


Rodoljub M. Vujanac

Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu


 • Zvanje:
 • vanredni profesor  
 • Uža naučna oblast:
 • Mašinske konstrukcije i mehanizacija 
 • Datum sticanja aktuelnog zvanja:
 • 22.01.2020. 
 • Procenat angažovanja:
 • 100% 
 • E-mail adresa:
 • Telefon na poslu:
 • 335-990 l.652 
 • Biografija (CV):
 • Datum rođenja:
 • 05.07.1977. 
 • Godina prvog zaposlenja:
 • 2001. 
 • Znanje stranih jezika:
 • engleski 
 • Internet prezentacija:
 • - 
 • Istraživački broj:
 • 07068 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-8215-5668 (ORCID iD) 
 • Repozitorijum radova:
 • ► Prikaži akademsku karijeru