Конкурси за избор наставника и сарадника
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за филологију

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ


Тема Избор у звање доцент  од Датум од 22.07.2020. до Датум до 06.08.2020. 
Ужа научна област: Енглески језик и лингвистика 

Тема Избор у звање лектор  од Датум од 08.07.2020. до Датум до 16.07.2020. 
Ужа научна област: Енглески језик и лингвистика 

Тема Избор у звање лектор  од Датум од 08.07.2020. до Датум до 16.07.2020. 
Ужа научна област: Немачки језик 

Тема Избор у звање редовни професор  од Датум од 08.07.2020. до Датум до 23.07.2020. 
Ужа научна област: Српска књижевност 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 24.06.2020. до Датум до 09.07.2020. 
Ужа научна област: Италијански језик и лингвистика 

Тема Избор у звање сарадник у настави  од Датум од 24.06.2020. до Датум до 02.07.2020. 
Ужа научна област: Француски језик 

Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 17.06.2020. до Датум до 02.07.2020. 
Ужа научна област: Психологија образовања 

Тема Избор у звање лектор  од Датум од 17.06.2020. до Датум до 25.06.2020. 
Ужа научна област: Италијански језик и лингвистика 

Тема Избор у звање ванредни или редовни професор  од Датум од 27.05.2020. до Датум до 11.06.2020. 
Ужа научна област: Савремени српски језик 

Тема Избор у звање сарадник у настави  од Датум од 20.05.2020. до Датум до 28.05.2020. 
Ужа научна област: Италијански језик и лингвистика 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 20.05.2020. до Датум до 04.06.2020. 
Ужа научна област: Методика наставе немачког језика и књижевности 

Тема Избор у звање доцент или ванредни професор  од Датум од 12.02.2020. до Датум до 27.02.2020. 
Ужа научна област: Савремени српски језик 

Тема Избор у звање лектор  од Датум од 15.01.2020. до Датум до 23.01.2020. 
Ужа научна област: Немачки језик 

Тема Избор у звање асистент  од Датум од 15.01.2020. до Датум до 23.01.2020. 
Ужа научна област: Немачка књижевност и култура 

Тема Избор у звање доцент или ванредни професор  од Датум од 15.01.2020. до Датум до 30.01.2020. 
Ужа научна област: Педагогија 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 04.12.2019. до Датум до 19.12.2019. 
Ужа научна област: Дијахронија српског језика 

Тема Избор у звање редовни професор  од Датум од 04.12.2019. до Датум до 19.12.2019. 
Ужа научна област: Српска књижевност 

Тема Избор у звање виши лектор  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 14.11.2019. 
Ужа научна област: Шпански језик и лингвистика 

Тема Избор у звање лектор  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 14.11.2019. 
Ужа научна област: Немачки језик 

Тема Избор у звање лектор  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 14.11.2019. 
Ужа научна област: Енглески језик и лингвистика