Конкурси за избор наставника и сарадника
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за филологију

АРХИВА


Тема Избор у звање лектор  од Датум од 08.07.2020. до Датум до 16.07.2020. 
Ужа научна област: Енглески језик и лингвистика 

Тема Избор у звање лектор  од Датум од 08.07.2020. до Датум до 16.07.2020. 
Ужа научна област: Немачки језик 

Тема Избор у звање редовни професор  од Датум од 08.07.2020. до Датум до 23.07.2020. 
Ужа научна област: Српска књижевност