Избори наставника и сарадника
Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ


Тема Избор у звање доцент  Датум 26.05.2020. Датум 
Ужа научна област: Примењена механика 

Тема Избор у звање доцент  Датум 29.11.2019. Датум 
Ужа научна област: Примењена механика 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 30.10.2019. Датум 
Ужа научна област: Механизација и носеће конструкције 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 13.05.2019. Датум 
Ужа научна област: Примењена механика 

Тема Избор у звање доцент  Датум 12.03.2019. Датум 
Ужа научна област: Геомеханика и саобраћајнице 

Тема Избор у звање доцент  Датум 01.03.2019. Датум 
Ужа научна област: Теорија конструкција 

Тема Избор у звање доцент  Датум 24.01.2019. Датум 
Ужа научна област: Енергетика и заштита животне средине 

Тема Избор у звање доцент  Датум 07.03.2018. Датум 
Ужа научна област: Аутоматско управљање и флуидна техника 

Тема Избор у звање доцент  Датум 04.10.2017. Датум 
Ужа научна област: Математика 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 21.09.2017. Датум 
Ужа научна област: Производно машинство 

Тема Избор у звање доцент  Датум 04.09.2017. Датум 
Ужа научна област: Аутоматско управљање, флуидна техника и мерења 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 14.02.2017. Датум 
Ужа научна област: Производни и обрадни процеси 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 31.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Аутоматско управљање, флуидна техника и мерења 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 31.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Машински материјали 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Механика и механизми 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 29.11.2016. Датум 
Ужа научна област: Производно машинство 

Тема Избор у звање доцент  Датум 28.11.2016. Датум 
Ужа научна област: Производно машинство 

Тема Избор у звање доцент  Датум 28.11.2016. Датум 
Ужа научна област: Производно машинство 

Тема Избор у звање доцент  Датум 28.11.2016. Датум 
Ужа научна област: Производно машинство 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 15.11.2016. Датум 
Ужа научна област: Техничка физика