Избори наставника и сарадника
Правни факултет, Крагујевац

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ


Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 27.05.2020. Датум 
Ужа научна област: Грађанскоправна 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 27.05.2020. Датум 
Ужа научна област: Међународноприватноправна 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 22.05.2020. Датум 
Ужа научна област: Римско право 

Тема Избор у звање доцент (период после ванредног стања)  Датум 07.05.2020. Датум 
Ужа научна област: Грaђанскоправна 

Тема Избор у звање доцент (траје до 18.03.2020. - због ванредног стања)  Датум 03.03.2020. Датум 
Ужа научна област: Грaђанскоправна 

Тема Избор у звање доцент  Датум 28.01.2020. Датум 
Ужа научна област: Грађанскоправна 

Тема Избор у звање доцент  Датум 23.12.2019. Датум 
Ужа научна област: Грађанскоправна 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 03.12.2019. Датум 
Ужа научна област: Право у економији 

Тема Избор у звање доцент  Датум 08.11.2019. Датум 
Ужа научна област: Привредноправна 

Тема Избор у звање доцент  Датум 30.09.2019. Датум 
Ужа научна област: Грађанскоправна 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 17.05.2019. Датум 
Ужа научна област: Привредноправна 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 21.02.2019. Датум 
Ужа научна област: Уставноправна 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 12.02.2019. Датум 
Ужа научна област: Еволуција права 

Тема Избор у звање доцент  Датум 26.12.2018. Датум 
Ужа научна област: Право у економији 

Тема Избор у звање доцент  Датум 26.12.2018. Датум 
Ужа научна област: Ужа привредноправна научна област 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 03.12.2018. Датум 
Ужа научна област: Право у економији 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 19.10.2018. Датум 
Ужа научна област: Теорија државе и права 

Избор Приговор на избор  Датум 16.11.2018. Датум 
Избор Одговор комисије  Датум 29.11.2018. Датум 
Тема Избор у звање редовни професор  Датум 30.11.2017. Датум 
Ужа научна област: Ужа међународноправна научна област