Избори наставника и сарадника
Факултет педагошких наука, Јагодина

АРХИВА


Тема Избор у звање доцент  Датум 26.06.2020. Датум 
Ужа научна област: Психологија у васпитно-образовном раду 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 11.06.2020. Датум 
Ужа научна област: Српски језик са методиком 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 11.06.2020. Датум 
Ужа научна област: Методика наставе математике