Izbori nastavnika i saradnika
Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac

ARHIVA


Tema Izbor u zvanje docent  Datum 15.05.2024. Datum 
Uža naučna oblast: Infektivne bolesti 

Tema Izbor u zvanje docent  Datum 15.05.2024. Datum 
Uža naučna oblast: Otorinolaringologija 

Tema Izbor u zvanje vanredni profesor  Datum 07.05.2024. Datum 
Uža naučna oblast: Nuklearna medicina 

Tema Izbor u zvanje docent  Datum 07.05.2024. Datum 
Uža naučna oblast: Pedijatrija 

Tema Izbor u zvanje docent  Datum 07.05.2024. Datum 
Uža naučna oblast: Nuklearna medicina 

Tema Izbor u zvanje docent  Datum 07.05.2024. Datum 
Uža naučna oblast: Farmaceutska hemija