Izbori nastavnika i saradnika
Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac

ARHIVA


Tema Izbor u zvanje docent  Datum 26.01.2023. Datum 
Uža naučna oblast: Klinička onkologija 

Tema Izbor u zvanje docent  Datum 26.01.2023. Datum 
Uža naučna oblast: Hirurgija 

Tema Izbor u zvanje docent  Datum 26.01.2023. Datum 
Uža naučna oblast: Hirurgija 

Tema Izbor u zvanje vanredni profesor  Datum 26.01.2023. Datum 
Uža naučna oblast: Fizikalna medicina i rehabilitacija 

Tema Izbor u zvanje docent  Datum 25.01.2023. Datum 
Uža naučna oblast: Klinička onkologija 

Tema Izbor u zvanje docent  Datum 19.01.2023. Datum 
Uža naučna oblast: Hirurgija