Избори наставника и сарадника
Правни факултет, Крагујевац

АРХИВА


Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 27.05.2020. Датум 
Ужа научна област: Грађанскоправна 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 27.05.2020. Датум 
Ужа научна област: Међународноприватноправна 

Тема Избор у звање редовни професор  Датум 22.05.2020. Датум 
Ужа научна област: Римско право