Избори наставника и сарадника
Факултет техничких наука, Чачак

АРХИВА


Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 30.06.2020. Датум 
Ужа научна област: Менаџмент трендови и бизнис 

Тема Избор у звање доцент  Датум 19.06.2020. Датум 
Ужа научна област: Материјали