Informacije o nastavnom i naučno-istraživačkom radu redovnih profesora
Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac   -  Odsek za primenjene umetnosti


Tema prof. mr Goran Rakić  Datum 10.01.2018. Datum 
Uža umetnička oblast: Crtanje i slikanje 

Tema prof. Milan Aleksić  Datum 01.02.2017. Datum 
Uža umetnička oblast: Vizuelna umetnost, fotografija 

Tema prof. Vidan Papić  Datum 01.02.2017. Datum 
Uža umetnička oblast: Grafički dizajn