Информације о наставном и научно-истраживачком раду редовних професора
Факултет медицинских наука, Крагујевац


Тема проф. др Владимир Јаковљевић  Датум 17.06.2019. Датум 
Ужа научна област: Физиологија 

Тема проф. др Мирјана Јанићијевић Петровић  Датум 17.06.2019. Датум 
Ужа научна област: Офталмологија 

Тема проф. др Владимир Јуришић  Датум 30.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Патолошка физиологија 

Тема проф. др Миодраг Стојковић  Датум 30.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Генетика 

Тема проф. др Милена Илић  Датум 30.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Епидемиологија 

Тема проф. др Гвозден Росић  Датум 30.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Физиологија 

Тема проф. др Горан Михајловић  Датум 30.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Психијатрија 

Тема проф. др Драган Миловановић  Датум 30.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Фармакологија и токсикологија 

Тема проф. др Љиљана Мијатовић  Датум 30.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Нуклеарна медицина 

Тема проф. др Зорица Лазић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Интерна медицина 

Тема проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Патолошка физиологија 

Тема проф. др Предраг Чановић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Инфективне болести 

Тема проф. др Оливера Милошевић-Ђорђевић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Генетика 

Тема проф. др Небојша Арсенијевић  Датум 11.01.2017. Датум 
Уже научне области: Микробиологија и имунологија и Онкологија 

Тема проф. др Мирјана Варјачић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Гинекологија и акушерство 

Тема проф. др Слободан Јанковић  Датум 11.01.2017. Датум 
Уже научне области: Фармакологија и токсикологија и Клиничка фармација 

Тема проф. др Александар Ђукић  Датум 11.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Патолошка физиологија 

Тема проф. др Милован Матовић  Датум 10.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Нуклеарна медицина