Информације о наставном и научно-истраживачком раду редовних професора
Правни факултет, Крагујевац


Тема проф. др Зоран Миладиновић  Датум 09.11.2017. Датум 
Ужа научна област: Ужа привредноправна научна област 

Тема проф. др Иван Чукаловић  Датум 15.03.2017. Датум 
Ужа научна област: Ужа међународноправна научна област 

Тема академик проф. др Радован Вукадиновић  Датум 06.03.2017. Датум 
Ужа научна област: Ужа привредноправна научна област 

Тема проф. др Зоран Поњавић  Датум 10.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Грађанскоправна ужа научна област 

Тема проф. др Свето Пурић  Датум 10.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Правноекономска ужа научна област 

Тема академик проф. др Станко Бејатовић  Датум 10.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Кривичноправна ужа научна област 

Тема проф. др Радоје Брковић  Датум 10.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Jавноправна и теоријскоправна ужа научна област 

Тема проф. др Предраг Стојановић  Датум 10.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Правноекономска ужа научна област 

Тема проф. др Ненад Ђурђевић  Датум 10.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Грађанскоправна ужа научна област 

Тема проф. др Миодраг Мићовић  Датум 10.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Привредноправна ужа научна област 

Тема проф. др Душица Палачковић  Датум 10.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Грађанскоправна ужа научна област 

Тема проф. др Божин Влашковић  Датум 10.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Привредноправна ужа научна област 

Тема проф. др Бранислав Симоновић  Датум 10.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Кривичноправна ужа научна област 

Тема проф. др Снежана Соковић  Датум 10.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Кривичноправна ужа научна област