Информације о наставном и научно-истраживачком раду редовних професора
Економски факултет, Крагујевац


Тема проф. др Љиљана Максимовић  Датум 28.12.2017. Датум 
Ужа научна област: Општа економија и привредни развој 

Тема проф. др Гордана Радосављевић  Датум 28.12.2017. Датум 
Ужа научна област: Менаџмент и пословна економија 

Тема проф. др Славица Јоветић  Датум 22.03.2017. Датум 
Ужа научна област: Статистика и информатика 

Тема проф. др Светислав Миленковић  Датум 08.02.2017. Датум 
Ужа научна област: Општа економија и привредни развој 

Тема проф. др Стево Јаношевић  Датум 03.02.2017. Датум 
Ужа научна област: Менаџмент и пословна економија 

Тема проф. др Мирослав Ђорђевић  Датум 03.02.2017. Датум 
Ужа научна област: Општа економија и привредни развој 

Тема проф. др Верица Бабић  Датум 03.02.2017. Датум 
Ужа научна област: Менаџмент и пословна економија 

Тема проф. др Предраг Станчић  Датум 03.02.2017. Датум 
Ужa научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије