Информације о наставном и научно-истраживачком раду редовних професора
Природно-математички факултет, Крагујевац   -  Хемија


Тема проф. др Срећко Трифуновић  Датум 29.12.2016. Датум 
Ужа научна област: Неорганска хемија 

Тема проф. др Зорица Бугарчић  Датум 29.12.2016. Датум 
Ужа научна област: Органска хемија 

Тема проф. др Светлана Марковић  Датум 22.12.2016. Датум 
Ужа научна област: Физичка хемија 

Тема проф. др Милош Ђуран  Датум 22.12.2016. Датум 
Ужа научна област: Неорганска хемија 

Тема проф. др Зорица Петровић  Датум 22.12.2016. Датум 
Ужа научна област: Органска хемија