Информације о наставном и научно-истраживачком раду редовних професора
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за филологију


Тема проф. др Милош Ковачевић  Датум 01.02.2017. Датум 
Уже научне области: Савремени српски језик и Теоријске лингвистичке дисциплине