Информације о наставном и научно-истраживачком раду редовних професора
Природно-математички факултет, Крагујевац   -  Биологија и Екологија


Тема проф. др Љиљана Чомић  Датум 29.12.2016. Датум 
Ужа научна област: Микробиологија 

Тема проф. др Бранислав Ранковић  Датум 22.12.2016. Датум 
Ужа научна област: Алгологија, микологија и лихенологија 

Тема проф. др Оливера Милошевић Ђорђевић  Датум 22.12.2016. Датум 
Ужа научна област: Генетика и Еволуција