Информације о наставном и научно-истраживачком раду редовних професора
Агрономски факултет, Чачак


Тема проф. др Биљана Вељковић  Датум 12.07.2019. Датум 
Ужа научна област: Аграрна економија 

Тема проф. др Миломирка Мадић  Датум 24.04.2018. Датум 
Ужа научна област: Генетика и оплемењивање биљака 

Тема проф. др Горан Дугалић  Датум 24.04.2018. Датум 
Ужа научна област: Педологија 

Тема проф. др Милена Ђурић  Датум 22.01.2018. Датум 
Ужа научна област: Физиологија биљака 

Тема проф. др Гордана Шекуларац  Датум 28.12.2017. Датум 
Ужа научна област: Мелиорације 

Тема проф. др Александар Пауновић  Датум 09.11.2017. Датум 
Ужа научна област: Ратарство и крмно биље 

Тема проф. др Лека Мандић  Датум 28.09.2017. Датум 
Ужа научна област: Микробиологија 

Тема проф. др Радојица Ђоковић  Датум 04.05.2017. Датум 
Ужа научна област: Ветерина 

Тема проф. др Томo Милошевић  Датум 16.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Воћарство 

Тема проф. др Снежанa Богосављевић Бошковић  Датум 16.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Сточарство 

Тема проф. др Драгутин Ђукић  Датум 16.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Микробиологија 

Тема проф. др Владетa Стевовић  Датум 16.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Ратарство и крмно биље 

Тема проф. др Милицa Цвијовић  Датум 16.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Хемија