Информације о наставном и научно-истраживачком раду редовних професора
Факултет инжењерских наука, Крагујевац


Тема проф. др Весна Мандић  Датум 27.02.2019. Датум 
Ужа научна област: Производно машинство и индустријски инжењеринг 

Тема проф. др Данијела Тадић  Датум 01.03.2018. Датум 
Ужа научна област: Производно машинство и индустријски инжењеринг 

Тема проф. др Милан Матијевић  Датум 24.10.2017. Датум 
Ужа научна област: Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжењерство 

Тема проф. др Небојша Јовичић  Датум 28.06.2017. Датум 
Ужа научна област: Енергетика и процесна техника 

Тема проф. др Горан Девеџић  Датум 28.06.2017. Датум 
Ужа научна област: Производно машинство 

Тема проф. др Радован Славковић  Датум 27.04.2017. Датум 
Ужа научна област: Примењена механика и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 

Тема проф. др Славко Арсовски  Датум 27.04.2017. Датум 
Ужа научна област: Производно машинство, индустријски инжењеринг и инжењерски менаџмент 

Тема проф. др Небојша Лукић  Датум 30.03.2017. Датум 
Ужа научна област: Термодинамика и термотехника 

Тема проф. др Душан Гордић  Датум 30.03.2017. Датум 
Ужа научна област: Енергетика и процесна техника 

Тема проф. др Ненад Грујовић  Датум 30.03.2017. Датум 
Ужа научна област: Примењена механика, Примењена информатика и рачунарско инжењерство 

Тема проф. др Ненад Филиповић  Датум 30.03.2017. Датум 
Ужа научна област: Примењена механика, Примењена информатика и рачунарско инжењерство, Биоинжењерство 

Тема проф. др Божидар Крстић  Датум 30.03.2017. Датум 
Ужа научна област: Експлоатација моторних возила и мотора, Одржавање друмских мотора 

Тема проф. др Милан Деспотовић  Датум 03.03.2017. Датум 
Ужа научна област: Енергетика и процесна техника 

Тема проф. др Ненад Марјановић  Датум 24.02.2017. Датум 
Ужа научна област: Машинске конструкције и механизација 

Тема проф. др Добрица Миловановић  Датум 03.02.2017. Датум 
Ужa научна област: Енергетика и процесна техника 

Тема проф. др Вукић Лазић  Датум 27.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Производно машинство, Индустријски инжењеринг 

Тема проф. др Мирослав Бабић  Датум 27.01.2017. Датум 
Ужа научна област: Трибологија 

Тема проф. др Србислав Александровић  Датум 29.12.2016. Датум 
Ужа научна област: Производно машинство 

Тема проф. др Бранко Тадић  Датум 29.12.2016. Датум 
Ужа научна област: Производно машинство 

Тема проф. др Јасна Радуловић  Датум 29.12.2016. Датум 
Ужа научна област: Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжењерство