Svečana Sala Rektorata, 1. decembar 2017. godine - prijave do 29. novembra 2017. godine

opširnije

Šangajska lista najbolje rangiranih univerziteta sveta, uvrstila je Univerzitet u Kragujevcu u 500 najboljih.

opširnije

opširnije

Univerzitet u Kragujevcu je početkom godine postao član mreže frankofonih univerziteta, što je bila prilika da ga poseti Direktor ove agencije, gospodin Mohamed Ketata, koji je predstavnicima Univerziteta u Kragujevcu predstavio aktivnosti ove Agencije i mogućnosti koje ona pruža studentima, nastavnicima i istraživačima 812 univerziteta članica iz 104 zemlje sveta.

opširnije

opširnije

Rektori Nosov Magnitogorskog državnog tehničkog univerziteta, prof. dr Kolokolьcev Valeriй Mihaйlovič i Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Nebojša Arsenijević su dana 2. novembra 2016. godine potpisali ugovor o međuuniverzitetskoj saradnji.

opširnije

Kjara Poro (Chiara Porro), predstavnik Departmana za medicinu Univerziteta u Fođi i Gvilio Espozito (Giulio Esposito), Erazmus koordinator u Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta u Fođi, posetili su Univerzitet u Kragujevcu, 09. maja 2016. godine.

opširnije

Povodom potpisivanja Okvirnog Ugovora o saradnji između Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta Roma Tre, 17. novembra 2015. godine, Univerzitet u Kragujevcu posetili su Njegova Ekselencija, ambasador Republike Italije, Đuzepe Manco, prvi sekretar Ambasade Italije, delegacija Univerziteta Roma Tre i direktor Italijanskog instituta za kulturu

opširnije

opširnije

opširnije