Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije dostavilo je Univerzitetu u Kragujevcu informaciju o Konkursu za stipendije SAD u okviru Hjubert Hamfri programa za akadmesku 2019/2020. godinu

opširnije

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

opširnije

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

opširnije

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

opširnije

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

opširnije

opširnije

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

opširnije

Rok za prijavu radova studenata i diplomaca Ekonomskog fakulteta: 31. maj 2018. godine

opširnije

ERASMUS+ KLJUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

opširnije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije dostavilo je Univerzitetu u Kragujevcu informaciju o Konkursu za dodelu stipendija Arapske Republike Egipat za 2018/2019. godinu

opširnije