Стамбена комисија објавила предлоге ранг листа за расписане јавне конкурсе за давање у закуп станова младим истраживачима и уметницима Универзитета у Крагујевцу

У среду, 29. јануара 2020. године, са почетком у 11,00 сати, одржана је седница Стамбене комисије, на којој су разматране приспеле пријаве на расписане јавне конкурсе за давање у закуп станова младим истраживачима и уметницима Универзитета у Крагујевцу.

Том приликом су разматране све благовремено достављене пријаве и одређени предлози листа реда првенства према структури стана, у складу са расписаним појединачним конкурсима.

Кандидати имају право да поднесу приговор Стамбеној комисији на објављени предлог листе реда првенства према појединачним конкурсима и то искључиво на предлог листе реда првенства на конкурс на који су поднели захтев, у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе.