Стипендије Владе Народне Републике Кине

Влада Народне Републике Кине додељује стипендије за основне, мастер и докторске студије, опште стипендије и сениор стипендије.

Додељено ће бити укупно 5 стипендија.

Могу се пријавити кандидати који:

  • нису становници Народне Републике Кине и који су доброг здравља;
  • матуранти средње школе млађи од 25 година у тренутку пријаве на основне студије;
  • кандидати са завршеним основним студијама млађи од 35 година у тренутку пријаве на мастер студије;
  • кандидати са завршеним мастер студијама млађи од 40 година у тренутку пријаве на докторске студије;
  • кандидати млађи од 45 година са дипломом средње школе (најмање) који се пријављују на опште стипендије;
  • кандидати са завршеним магистарским студијама или ванредни професори млађи од 50 година у тренутку пријаве на сениор програме стипендија.

Рок за пријаву: 27. јануар 2020.

Пријављивање се врши онлајн према инструкцијама за онлајн пријављивање и обавезним слањем целокупне документације до 27. 01. 2020. године на следећу адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
Немањина 22-26, Сектор за високо образовање, крило Ц, 6. спрат, канцеларија бр. 24, са назнаком: За конкурс „Стипендије Владе НР Кине“.


Контакт особа у Министарству просвете, науке и технолошког развоја: jelena.pazun@mpn.gov.rs


Више о пропозицијама Конкурса можете видети овде.

Инструкције за онлајн пријављивање можете видети овде.

Више информација о овом програму стипендија можете наћи овде.