ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ И ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
за давање у закуп станова младим истраживачима и уметницима Универзитета у Крагујевцу