Стипендије Краљевине Мароко за 2018/19. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије доставило је Универзитету у Крагујевцу позив за подношење пријава за стипендије Краљевине Мароко за 2018/19. годину

Агенција за међународну сарадњу Марока отворила је конкурс за стипендије за школску 2018/2019. годину. Држављани Републике Србије старости од 18 до 23 године могу конкурисати за стипендију за основне, мастер и докторске студије на француском или арапском језику.

Стипендија је намењена за наставу у области науке, технике и економије. Настава се изводи на француском језику а кандидати који не говоре француски језик у обавези су да прву годину студија посвете учењу истог. Настава траје од прве недеље октобра 2018. године до јуна 2019. године у Међународном центру за језике у Рабату. Кандидати који говоре арапски језик могу се пријавити за студије на арапском језику. Настава на француском и арапском језику почиње 10. септембра 2018. године.


Рок за подношење пријава: 06. август 2018. године.


Информације о стипендији:

  • Стипендија обухвата трошкове школовања и месечну надокнаду од 750 дирхама.
  • Стипендија не обухвата трошкове транспорта, смештаја у студентском дому (прихваћени кандидати могу се пријавити за смештај у дому) и исхране у студентском ресторану (трошкови су по субвенционисаним ценама)

Документа потребна за пријаву:

  • Пријавни формулар који можете преузети ОВДЕ
  • Две фотокопије дипломе или потврде о завршеним студијама
  • Две фотокопије положених испита и оценама са студија
  • Лекарско уверење о примљеним вакцинама против инфективних и заразних болести (нарочито против туберкулозе)
  • Два извода из МКР, две фотокопије пасоша, две фотокопије личне карте, потврда из суда о грађанском статусу
  • За магистарске и докторске студије примерак завршних теза

Напомена: одабрани кандидати ће бити у обавези да регулишу студентску визу, лекарско уверење о примљеним вакцинама, као и уплате 900 дирхама за трошкове уписа.

Документа треба послати на адресу:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22-26
Секртор за високо образовање, спрат 5, канцеларија 5, крило Б
Са назнаком: За конкурс „Стипендије Краљевине Мароко“
контакт: vanja.nedeljkovic@mpn.gov.rs
 

Више информација можете погледати на сајту: www.enssup.gov.ma и www.amci.net.ma