ЗАШТИТИМО ДОСТОЈАНСТВО УНИВЕРЗИТЕТА И СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ

Колегијум Универзитета подржао апел јавности