Продужен рок за пријаву ПоЦ пројеката

Обавештавамо све заинтересоване професоре и истраживаче да је продужен рок за предају Пријава за ПоЦ пројекат до 28. фебруара 2018

Програм за подизање технолошке спремности технологије и њену валидацију (ПоЦ Програм) представља програм подршке истраживачима са универзитета у Србији који развијају технологије са потенцијалом за комерцијализацију, а којима је потребна додатна подршка да валидирају своје истраживачке резултате, технологије и лабораторијске прототипове, са циљем да се подигне ниво њихове технолошке спремности и да се приближе тржишту.

Овакав Програм подршке се по први пут реализује у Србији, и током 2018. године биће пилотиран на седам високошколских установа, и то на:

 • Универзитету у Крагујевцу
 • Универзитету у Београду
 • Универзитету у Новом Саду
 • Универзитету у Нишу
 • Државном универзитету у Новом Пазару
 • Београдском Метрополитан Универзитету
 • Високој техничкој школи струковних студија у Зрењанину.

Истраживачки тимови са ових установа могу пријавити своје ПоЦ пројекте за неке од активности подршке које ће се реализовати у периоду од највише 6 месеци у току 2018. године, у сарадњи са домаћим и страним експертима, као што су:

 • менторске и консултантске услуге у изради пословног модела применом CANVAS методе
 • подршка за процену интелектуалне својине
 • израда стратегије комерцијализације
 • израда прототипова
 • приступ модерној опреми за развој и валидацију технологије и производа
 • информације о могућностима за финансирање кроз националне и европске фондове
 • подршка у писању предлога пројеката
 • студијске посете ЕУ партнерским институцијама на ИФ4ТМ пројекту
 • помоћ у припреми pitch презентације за инвеститоре


Пријава ПоЦ пројеката се врши слањем Пријавног пакета, попуњеног на енглеском језику у електронском облику на контакт адресу ПоЦ Програма poc@kg.ac.rs.

Пријавни пакет обухвата:

Application form (word)

             Statement (потписан и скениран)

Proposed Budget Table (excel)

Рок за подношење Пријава је 28. фебруар 2018. године.

Више информација о самом Програму и врсти и обиму подршке које истраживачки тимови могу добити кроз реализацију истог, могу се наћи у Позиву.

Позив за ПоЦ Програм

            PoC-01-RS-2018

ПоЦ Програм се реализује у оквиру Еразмус+ пројекта ИФ4ТМ (Институционални оквир за развој треће мисије на универзитетима у Србији). Захваљујући успостављеној сарадњи са Фондом за иновациону делатност, истраживачки тимови који буду изабрани за подршку у оквиру ПоЦ програма се могу пријавити на ТТФ програм за додатно финансирање започетих пројеката.