Процедура предпријављивања пројеката Еразмус+ изградње капацитета у високом образовању на Универзитету у Крагујевцу

Key Action 2 ‐ Capacity Building in the field of Higher Education

Европска комисија је 25.10.2017. објавила  позив за пријаву пројеката изградње капацитета у високом образовању (више информација на линку). Рок за пријаву пројеката према Европској Комисији  је 8. фебруар 2018.

Уколико желите да пријавите пројекат  Еразмус+ изградње капацитета у високом образовању, потребно је да до 19.  јануара 2018. доставите формулар предпријаве пројекта. Овај формулар мора да буде одштампан на меморандуму факултета, са потписом руководиоца пројекта и декана факултета и заведен у архиви факултета и достављен Одељењу за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу, најкасније до 19. јануара 2018. године на мејл адресу: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs.

Све предпријаве пројеката биће разматране након горе наведеног рока од стране руководства Универзитета у Крагујевцу. Свим подносиоцима предпријава мејлом ће бити саопштена званична одлука, а руководиоцима подржаних  пројеката и деканима њихових факултета ће бити достављен Уговор о финансирању и реализацији пројекта, који треба потписати са ректором Универзитета у Крагујевцу пре добијања писане сагласности за подношење пројеката.

Потписане Уговоре о финансирању и реализацији пројекта и Мandate формулар (за партнерски пројекат) тј. Declaration of honour са одштампаном пројектном апликацијом (за координаторски пројекат) за потпис ректору, доставити лично на адресу:

Универзитет у Крагујевцу

Одељење за међународну сарадњу

Јована Цвијића бб

34000 Крагујевац

 

За додатне информације о предпријављивању пројеката изградње капацитета у високом образовању можете се обратити Оливери Мијатовић, начелнику Одељења за међународну сарадњу, на телефон 034 304 985, или на мејл адресу: olja@kg.ac.rs.

Напомена: Руководиоци пројеката који припремају апликације из области структурних мера са учешћем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, треба да се обрате овом министарству до 15. децембра 2017. ради добијања њихове сагласности за учешће у структурним пројектима изградње капацитета. 

Руководство Универзитета у Крагујевцу неће разматрати предпријаве структурних пројеката који нису претходно добили подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Формулар предпријаве можете преузети овде.