Erazmus+ Info-dan na Univerzitetu u Kragujevcu - 1. decembar 2017.

Svečana Sala Rektorata, 1. decembar 2017. godine - prijave do 29. novembra 2017. godine

Evropska komisija je 25. 10. 2017. godine objavila novi Erazmus+ opšti poziv za projekte iz oblasti obrazovanja, mladih i sporta. Ove mogućnosti se odnose, pre svega, na oblast visokog obrazovanja i rada sa mladima.

Srbija je u procesu pripreme za puno učešće u programu, pa je za institucije i organizacije iz Srbije objavljen i nacionalni poziv za projekte za 2018. godinu, za koje se prijave podnose Fondaciji Tempus. Kroz ove projekte će biti moguće finansiranje mobilnosti nastavnika, razvoj i primena dobrih praksi, kao i saradnja sa drugim organizacijama iz Evrope.

Fondacija Tempus - Erazmus+ kancelarija u Srbiji organizuje posebne informativne dane kako bi najavila otvorene konkurse za podnošenje projekata u sklopu programa Erazmus+ što većem broju potencijalnih korisnika. Info-dani su važni događaji koji doprinose širenju informacija o programu i služe kao mesto razgovora o propozicijama konkursa i definisanim prioritetima.

Univerzitet u Kragujevcu će u saradnji sa Fondacijom Tempus - Erazmus+ kancelarijom u Srbiji organizovati Info-dan u Svečanoj Sali Rektorata 1. decembra 2017. godine prema priloženoj agendi. Ovim putem vas pozivamo da se prijavite za učešće na Info-danu putem registracionog formulara najkasnije do 29. novembra 2017. godine.