Jednoglasne odluke Senata i Saveta Univerziteta povodom pisama upućenim članovima Senata i Saveta

Odluke Povodom pristiglih pisama upućenim članovima Senata i Saveta Univerziteta u Kragujevcu

U utorak 14. novembra 2017. godine u zgradi Rektorata održana je XXXIV sednica Saveta, na kojoj je doneta Odluka o potpunoj saglasnosti sa Odlukom Senata Univerziteta u Kragujevcu, br. III-01-760/2 od 19. septembra 2017. godine:

U utorak 19. septembra 2017. godine u zgradi Rektorata nakon održane XLVII sednice Senata, kao najvišeg stručnog organa Univerziteta u Kragujevcu, čiji su članovi dekani, redovni profesori fakulteta u sastavu Univerziteta i predstavnici studenata, jednoglasno je doneta Odluka: