Процедура предпријављивања пројеката Еразмус+ изградње капацитета у високом образовању на Универзитету у Крагујевцу

Key Action 2 ‐ Capacity Building in the field of Higher Education

Европска комисија је 20.10.2016. отворила Трећи позив за пријаву пројеката изградње капацитета (више информација на линку). Рок за пријаву пројеката према Европској Комисији  је 9. фебруар 2017. до 12.00 часова.

Уколико желите да пријавите пројекат Еразмус+ изградње капацитета у високом образовању, потребно је да доставите формулар предпријаве пројекта, одштампан на меморандуму факултета,  потписан од стране руководиоца  пројекта и декана факултета и оверен печатом  факултета, Одељењу за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу, најкасније до 13. јануара 2017. године на мејл адресу: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs

Све предпријаве пројеката биће разматране након горе наведеног рока од стране руководства Универзитета у Крагујевцу. Свим подносиоцима предпријава мејлом ће бити саопштена званична одлука, а руководиоцима подржаних пројеката и деканима њихових факултета ће бити достављен Уговор о финансирању и реализацији пројекта, који треба потписати са ректором Универзитета у Крагујевцу пре добијања писане сагласности за подношење пројеката.

Потписане Уговоре о финансирању и реализацији пројекта и Мandate формулар (за партнерски пројекат) тј. Declaration of honour  са одштампаном  пројектном апликацијом (за координаторски пројекат) за потпис ректору, доставити лично на адресу:

Универзитет у Крагујевцу

Одељење за међународну сарадњу

Јована Цвијића бб

34000 Крагујевац

 

За додатне информације о предпријављивању пројеката изградње капацитета у високом образовању можете се обратити Оливери Мијатовић, Начелнику Одељења за међународну сарадњу, на телефон 034 304 985, или на мејл адресу: olivera.mijatovic@kg.ac.rs.  

Напомена: Руководиоци пројеката који припремају апликације из области структурних мера са учешћем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, треба да се обрате овом министарству до 15. децембра 2016. ради добијања њихове сагласности за учешће у структурним пројектима изградње капацитета. 

Руководство Универзитета у Крагујевцу неће разматрати предпријаве структурних пројеката који нису претходно добили подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Формулар предпријаве можете преузети овде.