Srpski English

Наставници


            Наставник Универзитета у Крагујевцу
                   Горан В. Шекељић Учитељски факултет Ужице


       Звање:   ванредни професор
       Година стицања звања:   12.02.2014
       Ужа научна област:   Физичко васпитање и Методика наставе физичког васпитања.
       Проценат ангажовања:   100
       Е-Mail адреса:   sekeljic@ucfu.kg.ac.rs
       Телефон:  
       CV:   Sekeljic_CV.doc
         
       Датум рођења:   23.01.1964
       Год. првог запошљења:   1988
       Знање страних језика:  
       Сајт наставника:  
       Академска каријера:   прикажи
       Истраживачки број:   6354