Srpski English

Наставници


            Наставник Универзитета у Крагујевцу
                   Оливера Р. Марковић Учитељски факултет Ужице


       Звање:   доцент
       Година стицања звања:   14.05.2014
       Ужа научна област:   Методика наставе математике. Mатематика.
       Проценат ангажовања:   100
       Е-Mail адреса:   markovic@ucfu.kg.ac.rs
       Телефон:  
       CV:   Markovic_CV.doc
         
       Датум рођења:   22.07.1969
       Год. првог запошљења:   1994
       Знање страних језика:   енглески
       Сајт наставника:  
       Академска каријера:   прикажи
       Истраживачки број:   6341