Srpski English

Наставници


            Наставник Универзитета у Крагујевцу
                   Мирјана Стакић Учитељски факултет Ужице


       Звање:   доцент
       Година стицања звања:   15.04.2015
       Ужа научна област:   Српски језик и књижевност и методика наставе српског језика и књижевности
       Проценат ангажовања:   0
       Е-Mail адреса:   mirjanastakic073@gmail.com
       Телефон:  
       CV:  
         
       Датум рођења:   29.06.1973
       Год. првог запошљења:   0
       Знање страних језика:  
       Сајт наставника:  
       Академска каријера:   прикажи
       Истраживачки број:   0