Srpski English

Наставници


            Наставник Универзитета у Крагујевцу
                   Јелена Д. Стаматовић Учитељски факултет Ужице


       Звање:   доцент
       Година стицања звања:   12.11.2013
       Ужа научна област:   Педагогија.
       Проценат ангажовања:   100
       Е-Mail адреса:   jelena.stamatovic22@gmail.com
       Телефон:   031/524-984
       CV:   StamatovicJ_CV.doc
         
       Датум рођења:   22.04.1968
       Год. првог запошљења:   2009
       Знање страних језика:   енглески, италијански
       Сајт наставника:  
       Академска каријера:   прикажи
       Истраживачки број:   0