Srpski English

Наставници


            Наставник Универзитета у Крагујевцу
                   Лидија Ђ. Златић Учитељски факултет Ужице


       Звање:   ванредни професор
       Година стицања звања:   13.07.2016
       Ужа научна област:   Психологија.
       Проценат ангажовања:   100
       Е-Mail адреса:   lzlatic@ptt.rs
       Телефон:   031/513-055
       CV:   Zlatic_CV.doc
         
       Датум рођења:   15.08.1965
       Год. првог запошљења:   1990
       Знање страних језика:   енглески
       Сајт наставника:  
       Академска каријера:   прикажи
       Истраживачки број:   6328