Srpski English

Наставници


            Наставник Универзитета у Крагујевцу
                   Сања М. Маричић Учитељски факултет Ужице


       Звање:   ванредни професор
       Година стицања звања:   13.07.2016
       Ужа научна област:   Методика наставе математике, математика.
       Проценат ангажовања:   100
       Е-Mail адреса:   maricic@ucfu.kg.ac.rs
       Телефон:   031/524-369
       CV:   Maricic_CV.doc
         
       Датум рођења:   29.07.1974
       Год. првог запошљења:   1998
       Знање страних језика:   руски
       Сајт наставника:  
       Академска каријера:   прикажи
       Истраживачки број:   6338