Srpski English

Наставници


            Наставник Универзитета у Крагујевцу
                   Кристинка И. Селаковић Учитељски факултет Ужице


       Звање:   доцент
       Година стицања звања:   11.05.2016
       Ужа научна област:   Методика наставе ликовне културе, ликовна култура.
       Проценат ангажовања:   100
       Е-Mail адреса:   selakovic@ucfu.kg.ac.rs
       Телефон:   031/521-952
       CV:   Selakovic_CV.doc
         
       Датум рођења:   30.05.1967
       Год. првог запошљења:   1996
       Знање страних језика:   енглески
       Сајт наставника:  
       Академска каријера:   прикажи
       Истраживачки број:   6349