Srpski English

Наставници


            Наставник Универзитета у Крагујевцу
                   Јасна М. Максимовић Учитељски факултет Ужице


       Звање:   доцент
       Година стицања звања:   12.09.2012
       Ужа научна област:   дефектологија
       Проценат ангажовања:   100
       Е-Mail адреса:   maksimovic@ucfu.kg.ac.rs
       Телефон:   031/518-894
       CV:   Maksimovic_CV.doc
         
       Датум рођења:   26.08.1965
       Год. првог запошљења:   1997
       Знање страних језика:   енглески
       Сајт наставника:  
       Академска каријера:   прикажи
       Истраживачки број:   6335