Srpski English

Наставници


            Наставник Универзитета у Крагујевцу
                   Жана П. Бојовић Учитељски факултет Ужице


       Звање:   ванредни професор
       Година стицања звања:   15.04.2015
       Ужа научна област:   Педагогија, дидактика, методике.
       Проценат ангажовања:   100
       Е-Mail адреса:   bojovic@ucfu.kg.ac.rs
       Телефон:   031/533-833
       CV:   Bojovic.doc
         
       Датум рођења:   13.04.1966
       Год. првог запошљења:   1990
       Знање страних језика:  
       Сајт наставника:  
       Академска каријера:   прикажи
       Истраживачки број:   6323