Srpski English

Наставници


            Наставник Универзитета у Крагујевцу
                   Данијела М. Судзиловски Учитељски факултет Ужице


       Звање:   ванредни професор
       Година стицања звања:   10.05.2017
       Ужа научна област:   Музичка култура. Методика наставе музичке културе.
       Проценат ангажовања:   100
       Е-Mail адреса:   sudzilovski@ucfu.kg.ac.rs
       Телефон:   031/515-874
       CV:   Sudzilovski_CV.doc
         
       Датум рођења:   14.09.1963
       Год. првог запошљења:   1986
       Знање страних језика:  
       Сајт наставника:  
       Академска каријера:   прикажи
       Истраживачки број:   6355