Srpski English

Наставници


            Наставник Универзитета у Крагујевцу
                   Миломир Д. Ерић Учитељски факултет Ужице


       Звање:   доцент
       Година стицања звања:   09.07.2014
       Ужа научна област:   Филозофија
       Проценат ангажовања:   100
       Е-Mail адреса:   eric@ucfu.kg.ac.rs
       Телефон:   031/511-564
       CV:   Eric_CV.doc
         
       Датум рођења:   14.08.1963
       Год. првог запошљења:   1993
       Знање страних језика:  
       Сајт наставника:  
       Академска каријера:   прикажи
       Истраживачки број:   6327