Srpski English

Наставници


            Наставник Универзитета у Крагујевцу
                   Светлана В. Терзић Учитељски факултет Ужице


       Звање:   доцент
       Година стицања звања:   13.05.2015
       Ужа научна област:   Лингвистика.
       Проценат ангажовања:   100
       Е-Mail адреса:   svetlana@ucfu.kg.ac.rs
       Телефон:   031/511-383
       CV:   Terzic_CV.doc
         
       Датум рођења:   29.04.1956
       Год. првог запошљења:   0
       Знање страних језика:   руски
       Сајт наставника:  
       Академска каријера:   прикажи
       Истраживачки број:   6352