Srpski English

Наставници


            Наставник Универзитета у Крагујевцу
                   Гордана М. Љубичић Учитељски факултет Ужице


       Звање:   наставник страних језика
       Година стицања звања:   09.09.2015
       Ужа научна област:   Лингвистика.
       Проценат ангажовања:   100
       Е-Mail адреса:   ljubicic@ucfu.kg.ac.rs
       Телефон:   031/513-136
       CV:   Ljubicic_CV.doc
         
       Датум рођења:   27.08.1956
       Год. првог запошљења:   1978
       Знање страних језика:   енглески
       Сајт наставника:  
       Академска каријера:   прикажи
       Истраживачки број:   6334