Srpski English

Наставници


            Наставник Универзитета у Крагујевцу
                   Милован В. Стаматовић Учитељски факултет Ужице


       Звање:   ванредни професор
       Година стицања звања:   12.12.2012
       Ужа научна област:   Методика наставе физичког васпитања, физичко васпитање.
       Проценат ангажовања:   100
       Е-Mail адреса:   stamatovic@ucfu.kg.ac.rs
       Телефон:   031/524-488
       CV:   Stamatovic_CV.doc
         
       Датум рођења:   02.02.1953
       Год. првог запошљења:   1977
       Знање страних језика:  
       Сајт наставника:  
       Академска каријера:   прикажи
       Истраживачки број:   6350