Školarine

ODLUKA Saveta o utvrđivanju visine školarine za školsku 2018/2019. godinu

Fakultet
-Odsek-
Školarina u dinarima
Osnovne akademske studije Master akadameske studije Integrisane akademske studije Doktorske akademske studije Osnovne strukovne studije Specijalističke akadameske studije
1. Agronomski fakultet 39.000 48.000   100.000    
2. Ekonomski fakultet 88.000 105.000   120.000    
3. Fakultet inženjerskih nauka 40.000 70.000
(jednogodišnje) 55.000
(dvogodišnje)
  90.000    
4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo 40.000 50.000   80.000    
5. Fakultet medicinskih nauka            
a) Integrisane akademske studije medicine     90.000      
b) Integrisane akademske studije farmacije     130.000      
v) Integrisane akademske studije stomatologije     150.000      
g) Osnovne strukovne studije - strukovni fizioterapeut         80.000  
d) Osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra         80.000  
đ) Specijalističke akademske studije - specijalista farmacije           150.000
e) Master menaxment u sistemu zdravstvene zaštite   200.000        
ž) Doktorske studije       140.000    
6. Fakultet pedagoških nauka            
a) Osnovne akademske studije 78.000          
b) Master akademske studije:
Učitelj, Vaspitač u predškolskim ustanovama
  105.000        
v) Master akademske studije:
Vaspitač u domovima
  52.500        
g) Master akademske studije:
Obrazovanje profesora predmetne nastave
  78.000        
d) Master akademske studije:
Obrazovne politike
  98.000        
đ) Master akademske studije:
Liderstvo u obrazovanju
  98.000        
e) Doktorske akademske studije       120.000    
7. Pravni fakultet 75.000 85.000   160.000    
8. Prirodno-matematički fakultet 72.000 96.000   120.000    
9. Fakultet tehničkih nauka 81.000 81.000 81.000 140.000    
10. Pedagoški fakultet 80.000 100.000   110.000    
11. Filološko-umetnički fakultet            
a) Odsek za filologiju Srpski jezik 60.000 120.000   190.000    
Francuski jezik 60.000 120.000        
Ostali jezici 90.000 120.000        
b) Odsek za muzičku umetnost Muzička teorija i pedagogija 80.000 120.000        
Izvođačke umetnosti 130.000 120.000        
Muzika u medijima 130.000 120.000        
Harmonika 130.000 120.000   250.000    
v) Odsek za primenjenu i likovnu umetnost 170.000 120.000        
12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam            
a) Osnovne akademske studije:
Hotelijerstvo i turizam;
Zdravstveni turizam
80.000          
b) Osnovne akademske studije:
Gastronomski menaxment
90.000          
v) Master akademske studije:
Menaxment u hotelijerstvu;
Menaxment u turizmu;
Zdravstveni turizam
  80.000        
g) Doktorske akademske studije:
Menaxment u hotelijerstvu i turizmu
      110.000    
* Prirodno-matematički fakultet,
Fakultet pedagoških nauka,
Fakultet medicinskih nauka,
Filološko-umetnički fakultet
           
a) Osnovne akademske studije:
Psihologija (Zajednički studijski program)

1 Prvih 10 studenata sa konačne rang liste biće oslobođeno plaćanja školarine
80.000 1