Сенат Универзитета у Крагујевцу

РЕКТОРСКИ КОЛЕГИЈУМ
Име и презиме Факултет
ВД Ректор
др Ненад Филиповић, редовни професор
члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Проректор
др Живадин Мицић, редовни професор
члан Факултет техничких наука у Чачку
Проректор
др Мирослава Петровић Торгашев, редовни професор
члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
Проректор
др Саво Трифуновић, редовни професор
члан Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

ДЕКАНИ ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Име и презиме Факултет
др Владета Стевовић, редовни професор члан Агрономски факултет у Чачку
др Петар Веселиновић, редовни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Добрица Миловановић, редовни професор члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Миле Савковић, редовни професор члан Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Предраг Чановић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Виолета Јовановић, редовни професор члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Драган Вујисић, редовни професор члан Правни факултет у Крагујевцу
др Срећко Трифуновић, редовни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Небојша Митровић, редовни професор члан Факултет техничких наука у Чачку
др Снежана Маринковић, редовни професор члан Педагошки факултет у Ужицу
др Радомир Томић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Драго Цвијановић, редовни професор члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

ПРОФЕСОРИ ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Име и презиме Факултет
др Драгутин Ђукић, редовни професор члан Агрономски факултет у Чачку
др Предраг Станчић, редовни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Весна Ранковић, редовни професор члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Драган Петровић, редовни професор члан Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Владимир Јаковљевић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Емина Копас Вукашиновић, редовни професор члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Бранислав Симоновић, редовни професор члан Правни факултет у Крагујевцу
др Драгослав Никезић, редовни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Радомир Славковић, редовни професор члан Факултет техничких наука у Чачку
др Војко Радомировић, редовни професор члан Педагошки факултет у Ужицу
др Мирјанa Мишковић Луковић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Владимир Сенић, редовни професор члан Факултет за хотелијерство и туризам

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА
Име и презиме Факултет
Невена Пауновић члан Природно математички факултет у Крагујевцу
Марко Ристић члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Стефан Ђурић члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Марко Биочанин члан Правни факултет у Крагујевцу
Стефан Адамовић члан Филолошко уметнички факултет у Крагујевцу