Двадесет шеста седница Комисије за обезбеђење квалитета