Savet Univerziteta u Kragujevcu

PREDSTAVNICI OSNIVAČA - VLADE REPUBLIKE SRBIJE
Ime i prezime Prebivalište
dr Vesna Perišić, dipl. inženjer poljoprivrede član
Kragujevac
Vladimir Milićević, dipl. matematičar-informatičar član
Kragujevac
Milovan Stojanović, dipl. mašinski inženjer član
Kragujevac
Nenad Andrić, dipl. inženjer elektrotehnike član
Kragujevac
Rajica Kovačević, profesor razredne nastave član
Kragujevac
Svetlana Simović, dipl. pravnik član
Kragujevac

PREDSTAVNICI FAKULTETA U SASTAVU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
Ime i prezime Fakultet
dr Milan Kolarević, redovni profesor predsednik Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
dr Milan Rapajić, docent zamenik predsednika Pravni fakultet u Kragujevcu
dr Simeon Rakonjac, docent član Agronomski fakultet u Čačku
dr Nikola Makojević, vanredni profesor član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
dr Slobodan Mitrović, redovni profesor član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
dr Ivan Jovanović, vanredni profesor član Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Nenad Vulović, docent član Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
dr Miloš Ivanović, vanredni profesor član Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
dr Dragan Đurčić, redovni profesor član Fakultet tehničkih nauka u Čačku
dr Goran Šekeljić, vanredni profesor član Pedagoški fakultet u Užicu
dr um. Bojan Otašević, redovni profesor član Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
dr Andrej Mićović, docent član Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

PREDSTAVNICI STUDENATA
Ime i prezime Fakultet
Marko Petrović, predsednik Studentskog parlamenta član Pravni fakultet u Kragujevcu
Ognjen Obradović član Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Ognjen Opančina član Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu